Používam cookies aby som sa čo najlepšie prispôsobil Vašim potrebám. Ak budete pokračovať v používaní tejto stránky zároveň tým súhlasíte s používaním cookies. Dozvedieť sa viac
GDPR
Ochrana a spracovanie osobnýchch údajov, práva dotknutej osoby
Súhlas so spracovaním osobných údajov

Súhlasom so spracovaní osobných údajov povoluje dotknutá osoba spoločnosti Destiny s.r.o. , so sídlom P.O.Hviezdoslava 2324/48, Topoľčany 95501, IČO: 52870839, zapísaná Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel SRO, vložka č. 50376/N (Ďalej len "Správca"), aby v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon o ochrane osobných údajov") spracovávala tieto osobné údaje dotknutej osoby:

  • meno a priezvisko
  • e-mail

Meno, priezvisko a e-mail je nutné spracovať za účelom vypracovania cenovej ponuky. Tieto údaje budú Správcom spracované po dobu 10 rokov.

Spracovanie osobných údajov

Súhlasom so spracovaní osobných údajov udeľuje dotknutá osoba svoj výslovný súhlas s vyššie uvedeným spracovaním. Súhlas možno vziať kedykoľvek späť, a to zaslaním emailu alebo zaslaním listu na kontaktné údaje.

  • Vaše osobné údaje nezverejňujeme, nesprístupňujeme a neposkytujeme žiadnym tretím stranám

Práva na opravu, zabudnutie a prístup k osobným údajom dotknutej osoby

Prosím vezmite na vedomie, že podľa zákona o ochrane osobných údajov má dotknutá osoba právo:

  • vziať súhlas kedykoľvek späť,
  • vyžiadať od nás informáciu, aké vaše osobné údaje spracovávame,
  • vyžiadať od nás vysvetlenie ohľadne spracovania osobných údajov,
  • vyžiadať si u nás výpis týchto údajov a tieto nechať aktualizovať alebo opraviť,
  • požadovať od nás vymazanie týchto osobných údajov,
  • v prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracovaním osobných údajov obrátiť sa na nás alebo na Úrad na ochranu osobných údajov.

Cookies a Analytics

Na všetky uvedené účely taktiež využívame aj funkčné cookies, ktoré umožňujú chod stránky a analytické cookies Google Analytics, Google AdWords a reklamné cookies Facebook pixel.